Frågor om fakturor och hyresavier.
Kontakta Inger Mjösberg på 0492-17702 eller
ekonomi@vimmerbymasshallar.se
Hotell Ronja, Restaurang Prime, Vimmerby Mässhallar & BODY GYM sköts av Inger.
Ekonomi kontoret för våra verksamheter ligger på Materialmännen Vimmerby,
därför kan ni komma till Materialmännens växel, om Inger är upptagen.