Att bo på Hotell Ronja
Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor hos oss.
Detta är internationellt vedertagna regler.

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen, t ex via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock, se fliken avbeställning.
Vid beställning är Du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till Ditt förfogande från kl. 15:00 ankomstdagen. Har Du behov av rummet tidigare upplys om detta vid bokningstillfället så kanske det finns möjlighet att ordna det.
Avresedagen måste Du lämna rummet senast kl. 11:00, behöver Du checka ut senare prata med receptionen vid ankomst om detta.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 19:00. Räknar Du med att komma senare, måste Du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst

Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller:

Avbeställning ska ske senast kl. 15:00 dagen före ankomst. Uteblir Du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18:00 så måste Du betala för ett dygn.
 
Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av Din beställning får Du ersätta dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har Du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får Du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid Du vistats på hotellet betalar Du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid

Bor Du på hotellet på obestämd tid och förlänger Din vistelse med ett dygn i taget bör Du meddela avresan senast kl. 18:00 dagen före Du ska resa. I annat fall får Du betala för ett extra dygn.

Om hotellet inte längre kan låta Dig disponera rummet har Du rätt att få veta det senast kl. 18:00 dagen före avresan.

Dina egna önskemål

Inredning anpassad till kunder med funktionshinder
Precisera önskemålen när Du beställer, så är Du säker på att vi är rätt rustade och kan förbereda Din ankomst på bästa sätt.

Rökning
Vårt hotell är helt rökfritt (inomhus). Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier mm.

Husdjur
Önskar Du ta med ett husdjur, så meddela detta när Du beställer rummet. Vi har särskilda rum för detta ändamål.

Teknisk utrustning
Behöver Du någon särskild teknisk utrustning bör Du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att Dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.

Mat
Har Du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt, laktosintolerans mm) bör Du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att Din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om Du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla denna avgift/betalning.

Betalning

Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när Du får den, oftast vid in- eller utcheckning.

Kontokort, checkar och kuponger

Vi tar emot de vanligaste förekommande kontokorten; Master Card, Visa, Maestro, Diners och AMEX. Hotellet är dock inte skyldig att acceptera checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller.

Dröjsmålsränta

Om Du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

Förvaring av värdesaker och bagage

Rätt att kvarhålla resgods

Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Vill Du förvara värdesaker tala med receptionen.

Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Vi har möjlighet att förvara Ditt bagage i låst utrymme. Hotellet ansvarar då endast för Din egendom om den förvaras i av hotellet låst utrymme, såsom kassaskåp och bagagerum.

Värdefull egendom

Är Din egendom av ovanligt högt värde, är Du skyldig att upplysa hotellet om detta. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i de fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som Du förvarar på hotellrummet.

Din egen säkerhet

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Denna information finns på insidan av Din hotellrumsdörr, i särskild informationspärm på hotellet eller i receptionen.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt brandskydd och vårt hotell har automatiskt brandlarm.